தூக்கி எறி

by நூருத்தீன்

போராளிகளுக்கு வானிலிருந்து உதவும் அமெரிக்காவைப் போல் என் கூரையில் சாகித்ய அகாடமி ஒரு விருதைப் போட்டால் உடனே தூக்கி எறிய நானும் தயார்.

”30 நாளில் சாகித்ய விருது வாங்குவது எப்படி?” சென்னையில் எங்கு கிடைக்கும்?

Related Articles

Leave a Comment