லா ஃபிட்னெஸ்

by நூருத்தீன்

இங்கு பேட்டைக்குப் பேட்டை உடற் செழுமை நிலையம் திறந்து வைத்து கல்லா கட்டுகிறான் LA Fitness

அரபு நாடுகளில் கடை பரப்ப வேண்டும் இந்த ‘லா ஃபிட்னெஸ்’. 

ஈயாடுமா?

Related Articles

Leave a Comment