ஸ்நூஸ்

by நூருத்தீன்

எத்தனை முறை தலையில தட்டினாலும் நிமிஷங்கள் இடைவெளியில் சிணுங்கித் தொலைச்சுட்டே இருக்கே, இதுக்கு உணர்ச்சியே இல்லையா?

ச்சே! சரியான ஜடம்!

#snooze

Related Articles

Leave a Comment