வட சென்னை உலா

by நூருத்தீன்

திரு D. ஜெயக்குமார் கட்டி வைத்திருந்த பேனரில் B.Sc., B.L., MLA என்ற பின்னிணைப்பு புரிகிறது.

எட்டாவது மட்டுமே படித்துவிட்டு ‘மணிகண்டன் எட்டாவது’ தெரு என்று மணிகண்டனுக்கு என்னவொரு ஜம்பம்?

Related Articles

Leave a Comment