ஆணுரிமைவாதி

ஆளவந்தான் ஹோட்டல் திறந்தார்.

சமையல் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை என்று விளம்பரம் செய்தார்.

“பெண்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும்”

Related Articles

Leave a Comment