உண்ணா விரதம்

by நூருத்தீன்

இன்று இது அரசியல் ஸ்டண்டுக்குப் பயன்படும் ஆயுதம் மட்டுமே என்பதை உணராமல் போனால் சாக வேண்டியதுதான்.

காந்தியடிகள் இன்று இருந்திருந்தால் தோட்டாவை மிச்சப்படுத்தியிருப்பான் கோட்ஸே!

Related Articles

Leave a Comment