அசைவம்

by நூருத்தீன்

துபை சரவண பவனில் Kadalai curry என்பதையும் காடை கறி எனப் படிக்கிறது மனசு. 

சுத்தமான அசைவ நாக்கு!

Related Articles

Leave a Comment