யாருக்கும் வெட்கமில்லை!

by நூருத்தீன்

யாருக்கும் வெட்கமில்லை!

அதை இயக்கியவர் உட்பட யாருக்கும் வெட்கமில்லை.

நாள்தோறும் இத் தலைப்பு நியாயப்படுத்தப்பட்டாலும்

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வெகு ஸ்பெஷல்.

#தேர்தல்

 

Related Articles

Leave a Comment