லூஸு!

by நூருத்தீன்

“கோவணக்காரர்களுக்கு மத்தியில் ஜட்டியுடன் சென்றால் லூஸு என்கிறார்களே” என்றார் அவர்.

“விட்டுத் தள்ளுங்க. அடுத்த முறை கரெக்ட் ஸைஸுல அணிஞ்சா போச்சு” என்றார் ஆறுதலாக இவர்.

கோபத்துடன், “போய்யா கிராக்கு!”

‪#‎துண்டிலக்கியம்‬

Related Articles

Leave a Comment