ச்சாட்டிங்

by நூருத்தீன்

அ. வீரமணி : என்னய்யா ஜோதிடத் திலகம்! உன் சாவு பொய்த்துப் போச்சுன்னு Facebook-ல நாறடிக்கிறாங்களே! பார்த்தியா?

ஜோ. தி : ம்ம்ம்…. அன்னிக்கு கெரஹம் சரியில்லே!

Related Articles

Leave a Comment