ஹம்பக்

இன்று மதியம் இந்தியாவுக்குத் தொலைபேசினால் நாளை எடுத்துப் பேசுகிறார்கள்!

இந்தியாவிலிருந்து அவர்கள் காலை நேரத்தில் பேசினால் நான் நேற்று எடுக்கிறேன்.

இந்த அழகில் தகவல் தொழில் நுட்பம் வளர்ந்துடுச்சு; Instant communication உலகமிது! என்கிறார்கள் வாய் கிழிய!

என்ன மாய்மாலம் இது?

Related Articles

Leave a Comment