கொய்யாப் பழம்

by நூருத்தீன்

தாய் தன் பெரிய மகளிடம், “இந்தா கொய்யா சாப்பிடு. இதுல விட்டமின் ஏ-வும் இருக்கு.”

சின்ன மகள் தாயிடம், “அப்ப ங்கொய்யாலே ல?”

முடிவுரை: இது கற்பனைக் கதையன்று!

#குட்டிக்கதை

Related Articles

Leave a Comment