சிக்கல்

by நூருத்தீன்

மனித மனங்கள் சிக்கலானவை.

என்னுள் இருக்கும் சிக்கலை அவிழ்ப்பதில் நான் வெற்றியடைந்தால் பிறருக்கு ஒரு சிக்கல் குறைவு!

‪#‎தத்துபித்து‬

Related Articles

Leave a Comment