மஹான் முஹம்மத் நபி (ஸல்)

ஆசிரியர்பா. தாவூத்ஷா, B.A.
பதிப்பகம்ஷாஜஹான் புக் டெப்போ
பதிப்பு1947
வடிவம்PDF
பக்கம்227
விலை₹ 0.00

இந்நூல் இரசூல் நாயகத்தைப் பற்றி உள்ளவாறு உணரவிழையும் அயல்மத வாதிகளை யுள்ளிட்ட அனைவரும் அறிந்துணருமாறே வரையப்பட்டுள்ளது. எனவே, இப்பதிப்பில் அயல்மதப் பெரியார்களின் அபிப்ராயங்கள் பல சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன.

Related Articles

Leave a Comment