ஆசிரியர்பா. தாவூத்ஷா, B.A.
பதிப்பகம்அமிர்தகலாநிதி புக் டெப்போ
பதிப்பு1924
வடிவம்PDF
பக்கம்42
விலை₹ 0.00

இயற்கையாகவே சட்டத்தின்படி கட்டுப்பட்டு நடப்பது நம்முடன் பிறந்திருக்கிறது; இப்படி நடப்பவரெல்லாரும் முஸ்லிம்களே. மனிதனுடைய இத்தகைய தன்மையை அனுசரித்தே இஸ்லாமார்க்கத்தின் கோட்பாடுகள் அமைக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

Related Articles

Leave a Comment