சஹீஹ் புகாரீ

by பா. தாவூத்ஷா

ச’ஹீ’ஹ் பு’காரீ

(தமிழில் பு’காரீ சுருக்கம்)

 

”தாருல் இஸ்லாம்” ஆசிரியரும்

:குர்ஆன் மொழிபெயர்ப் பாசிரியரு மாகிய

அல்ஹாஜ் பா. தாவூத்ஷா, பீ.ஏ.,

(கார்ப்பொரேஷன் ஆல்டர்மேன்)

அவர்களால் தையாரிக்கப்பட்டது

ஷாஜஹான் புக் டெப்போ

30, சாந்தோம் : : சென்னை, 4

1947

இதன் விலை ரூ.7-8-0

 

<–முந்தையது–> <–அடுத்தது–>

<–புத்தக முகப்பு–>

Related Articles

Leave a Comment