முன் தேதி மடல்கள் (ஆடியோ)

by

நூல்: முன் தேதி மடல்கள்    
ஆசிரியர்: நூருத்தீன்
உரை: B. சையது இப்ராஹீம்

அச்சு நூலின் விலை ₹ 70.
அச்சு நூலை வாங்க இங்கு க்ளிக் செய்யவும்


1. ஹஸன் அல்பஸரியின் மடல்  
2. உமர் இப்னு அபுதுல் அஸீஸுக்கு மடல்  
3. அபூஉபைதா (ரலி எழுதிய மடல்  
4. கலீஃபா உமர் (ரலி) எழுதிய மடல்
5. அபூஉபைதாவுக்கும் (ரலி) முஆவியாவுக்கும் (ரலி) மடல்  
6. அலீ (ரலி) எழுதிய மடல்  
7. அபூஉபைதா இப்னுல் ஜர்ராஹ்வுக்கு (ரலி) வந்த மடல்  
8. உமர் இப்னுல் கத்தாபுக்கு (ரலி) வந்த மடல்  
9. கலீஃபா அபூபக்ரு சித்தீக் (ரலி) எழுதிய மடல்  
10. தளபதிகளுக்கு மடல்  
11. குஸ்ரோவுக்கு மடல்  
12. ஸஅத் பின் அபீவக்காஸுக்கு (ரலி) மடல்  
13. ஸஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ரலி) எழுதிய மடல்  
14. அலீ (ரலி) ஆளுநருக்கு எழுதிய மடல்  
15. யமன் நாட்டு முஸ்லிம்களுக்கு மடல்  

 


இதர ஆடியோ/வீடியோ

Related Articles

Leave a Comment