• ஷஜருத்துர் - I (52)

  சரித்திர விசித்திர நாவல்
  முதல் பாகம் - சிலுவை யுத்தங்கள்
  முதற் பதிப்பு 1960

 • ஷஜருத்துர் - II (51)

  சரித்திர விசித்திர நாவல்
  இரண்டாம் பாகம் - பழிக்குப் பழி
  முதற் பதிப்பு 1961

 • நபி பெருமானார் வரலாறு (29)

  பூம்புகார் பிரசுரம்
  முதற் பதிப்பு: மார்ச், 1978

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker