நிசப்தம்

Written by நூருத்தீன் on .

எவ்வளவோ முயன்று பார்த்துவிட்டேன்
எப்படிப்பட்ட தனிமையில் இருந்தாலும்
பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது
உள் மனசு!

#தத்துவம்

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker