சாகவில்லை

Written by நூருத்தீன் on .

ஒன்றை அருட்கொடையாக்குவதும் அதையே சோதனையாக்குவதும் இறைவனின் நாட்டம்.

பெருக்கெடுத்துள்ள வெள்ளத்தில் மனிதம் உயிர்த்தெழுந்து மதம், இனம் கடந்து நேசம், பாசம் பொழிவதாக வரும் தகவல்கள் நெஞ்சை நெகிழ்த்துகின்றன.

பிணம் உண்ணும் அயோக்கிய அரசியல்வாதிகள் பல் குத்திக் கொண்டிருக்கட்டும்.

மனிதம் இன்னும் சாகவில்லை!

#சென்னை-வெள்ளம்

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker