சிக்கல்

Written by நூருத்தீன் on .

மனித மனங்கள் சிக்கலானவை.

என்னுள் இருக்கும் சிக்கலை அவிழ்ப்பதில் நான் வெற்றியடைந்தால் பிறருக்கு ஒரு சிக்கல் குறைவு!

‪#‎தத்துபித்து‬

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker