வெற்றி தோல்வி

Written by நூருத்தீன் on .

அநீதியும் அக்கிரமும் அழிச்சாட்டியமும் அவர்களுக்கு ஈட்டித்தரும் தோல்வியைவிட இறையச்சமும் நீதியும் நேர்மையும் நமக்குப் பரிசளிக்கும் வெற்றிதான் நிலையானது.

10:24 PM

#நித்திரைத்தத்துவம்‬

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker