லா ஃபிட்னெஸ்

Written by நூருத்தீன் on .

இங்கு பேட்டைக்குப் பேட்டை உடற் செழுமை நிலையம் திறந்து வைத்து கல்லா கட்டுகிறான் LA Fitness

அரபு நாடுகளில் கடை பரப்ப வேண்டும் இந்த 'லா ஃபிட்னெஸ்'. 

ஈயாடுமா?

e-max.it: your social media marketing partner