யுத்த பூமியில் தலைப் பிறை

Written by நூருத்தீன் on .

உணவு என்ற வஸ்துவைப் பார்த்து வாரமாகியிருந்தது. எலும்பைப் போர்த்தியிருந்த தோலைச் சுற்றியிருந்த ஆடையெல்லாம் கந்தல்.

ஃபஜ்ருக்கு பாங்கு சொல்லும் நேரம். அம்மா தம் பிள்ளைகளிடம், “நோன்புக்கு நிய்யத் செய்துவிடுங்கள்.”

‪#‎குட்டிக்கதை‬

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker