தமிழ் சினிமா

Written by நூருத்தீன் on .

தமிழ் சினிமாவில் இனி வன்முறைக் காட்சிகள் குறையும் வாய்ப்பு பிரகாசமாய்த் தெரிகிறது. லஞ்சம், ஊழல் போன்ற சமூக அநீதிகளைத் தட்டிக் கேட்கப்போகும் ஹீரோக்கள், டிஷ்யூம் டிஷ்யூமிற்குப் பதிலாக

உண்ணாவிரதம், ஒருநாள் போராட்டம் என்று காட்சிகள் வடிவமைக்கப்படும்.

#நடிகர்கள்-உண்ணாவிரதம்

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker