குட்டிக் கதை

Written by நூருத்தீன் on .

ஐந்து ஆண்டுகளுக்குமுன் பிரளயம் வந்து அனைவரும் அழிந்து போயிருந்தனர் ஒரேயொரு கர்ப்பினியைத் தவிர.

மகன் கேட்டான், “எப்படி ஆச்சு?”

“அது நெடுங்கதை”

#குட்டிக் கதை

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker