பூகம்பம் 2001

Written by நூருத்தீன்.

பல பூகம்ப நிகழ்வுகளை நமது வாழ்நாளில் நாம் படித்திருந்தாலும், அறிந்திருந்தாலும், இந்தியர்களாகிய நாம், நமக்கு அருகாமையில் மிகப் பெரிய

சில சிந்தனைகள்

Written by நூருத்தீன்.

ஒரு நாள் வீட்டில் அடுப்பு எரிந்து கொண்டிருந்த நேரம். பந்துடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தை தவழ்ந்து அடுப்பருகே சென்று விட்டான்.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker