நல்லதும் கெட்டதும்

Written by நூருத்தீன்.

இன்பமும் துன்பமும் ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் மாறிமாறி நடைபெறுபவை. எவருக்கும் இதில் விலக்கில்லை. ஆயினும் நல்லது ஏற்படும்போது

கால எந்திரம்

Written by நூருத்தீன்.

‘டைம் மெஷின்.’ இந்த வார்த்தையைப் பலரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அது என்ன ஏது என்று விரிவாய்த் தெரியாவிட்டாலும் பலருக்கும் அதுபற்றி

நட்பின் வகைகள்

Written by நூருத்தீன்.

நாமெல்லாம் நம் நண்பர்களிடமும் சகோதரர்களிடமும் அன்பு கொள்கிறோம்; ஏதாவது ஒருவகையில் சார்ந்திருக்க ஆரம்பிக்கிறோம். சில காலம் கழித்து, அவர்களுள்

தள்ளுபடி அறிவிப்புகள்

Written by நூருத்தீன்.

வணிகத்தில், வணிகர்களின் மக்கள் ஈர்ப்புத் தூண்டில் ஒன்று உண்டு - ‘பண்டிகைக்காலச் சிறப்புச் சலுகை தள்ளுபடிகள்’. இன, மொழி பேதமின்றி

கழிவுகள் கழிதலும்...

Written by நூருத்தீன்.

கிகாலி (Kigali) ஆப்பிரிக்காவின் ருவாண்டா (Rwanda) நாட்டிலுள்ள நகரம். இங்கு ஜுலை 19, 2011 செவ்வாயன்று நடைபெற்ற ஆப்பிரிக்காஸான்

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker