இலட்சத்தில் ஒருவர் - ஜெய்னுல் ஆபிதீன்

Written by நூருத்தீன்.

விடாமல் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. கூடவே காற்றும். சாலை எல்லாம் தண்ணீர். சாலை என்றதும் பெரிய நகரம் போன்ற தோற்றம் ஏற்பட்டுவிடும். அதனால் தெரு

நல்லதும் கெட்டதும்

Written by நூருத்தீன்.

இன்பமும் துன்பமும் ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் மாறிமாறி நடைபெறுபவை. எவருக்கும் இதில் விலக்கில்லை. ஆயினும் நல்லது ஏற்படும்போது

கால எந்திரம்

Written by நூருத்தீன்.

‘டைம் மெஷின்.’ இந்த வார்த்தையைப் பலரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அது என்ன ஏது என்று விரிவாய்த் தெரியாவிட்டாலும் பலருக்கும் அதுபற்றி

நட்பின் வகைகள்

Written by நூருத்தீன்.

நாமெல்லாம் நம் நண்பர்களிடமும் சகோதரர்களிடமும் அன்பு கொள்கிறோம்; ஏதாவது ஒருவகையில் சார்ந்திருக்க ஆரம்பிக்கிறோம். சில காலம் கழித்து, அவர்களுள்

தள்ளுபடி அறிவிப்புகள்

Written by நூருத்தீன்.

வணிகத்தில், வணிகர்களின் மக்கள் ஈர்ப்புத் தூண்டில் ஒன்று உண்டு - ‘பண்டிகைக்காலச் சிறப்புச் சலுகை தள்ளுபடிகள்’. இன, மொழி பேதமின்றி

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker